Tầm nhìn – Sứ mệnh

Hướng tới trở thành một trong 5 doanh nghiệp Việt Nam có uy tín nhất trong lãnh vực đông dược mang giá trị toàn cầu.

Góp phần kế thừa, bảo tồn và phát triển dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm thực dưỡng và mỹ phẩm từ cây dược liệu.

Nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm từ thiên nhiên đầy đủ giá trị mang tính giải pháp tích hợp Đông – Tây Y chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhằm mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nghiên cứu và phát triển cây thuốc Nam một cách hệ thống và khoa học, góp phần làm khởi sắc y học cổ truyền tích hợp những tiến bộ mới nhất của nền y học hiện đại.

Nghiên cứu, sản xuất những sản phẩm từ thảo dược và chăm sóc sức khỏe, tiến tới việc thương mại hóa mang tính toàn cầu.

Huy động, tích hợp và khai thác một cách tối ưu các nguồn lực để tạo ra các giá trị và các sản phẩm độc đáo, hữu ích, mang nhiều ý nghĩa trách nhiệm cho xã hội.