Lịch sử phát triển

Tập đoàn dược phẩm Thành Phong Pharma, một thành viên của tập đoàn Thành Phong, được thành lập từ năm 2003. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, nuôi cấy, ươm giống, bào chế thảo dược và phát triển thực phẩm chăm sóc sức khoẻ.