Giá trị cốt lõi

Sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào đều bắt nguồn từ giá trị cốt lõi. Tại TP Pharma, chúng tôi đặt các giá trị về Chất lượng, Hiệu quả, Chính trực, và Tận tâm lên hàng đầu, làm kim chỉ nam cho các hoạt động, là nền tảng cho sự thành công và phát triển bền vững.  Giá trị cốt lõi là la bàn đưa con thuyền TP Pharma đi đến những mục tiêu chung dựa trên cái TÂM  của toàn bộ thành viên công ty. 
 
– Chất lượng: Nguồn nguyên liệu cho các sản phẩm được chuẩn hoá, vùng trồng chuẩn hoá, trường làm việc tại công ty an toàn và lành mạnh.
– Hiệu Quả: Sản phẩm thuần tự nhiên dùng chủ yếu từ thảo dược & dược vị đông y, phối phương bài bản kết hợp tinh hoa kiến thức Tây Y điều trị & Đông y trị liệu, mang lại những sản phẩm an toàn và hiệu  cao.
– Chính trực: Trung thực trong mọi hành động, lời nói đi đôi với việc làm, đề cao chuẩn mực đạo đức, xây dựng và gìn giữ các giá trị tốt đẹp là văn hoá ứng xử của công ty. Giữ lời hứa và cam kết thực hiện các kỳ vọng đã đề ra.
– Tận tâm: Gắn liền sự phát triển của công ty với các hoạt động cộng đồng. Luôn lắng nghe, tôn trọng và phản hồi với nhân viên, đối tác và khách hàng.